Mức độ sẵn sàng thực hiện công nghiệp 4.0 của các nhà sản xuất

Ngành công nghiệp sản xuất không ngừng phát triển. Công nghiệp 4.0 là bước chuyển đổi kỹ thuật số của ngành sản xuất, tận dụng dữ liệu và sự hội tụ của công nghệ thông tin và công nghệ vận hành để nhận diện các nhà máy được kết nối trong môi trường hữu hình thông qua điều khiển bởi thông tin.

Ngành sản xuất đang ở một thời đại mới nơi mà hội tụ giữa thế giới hiện thực với thế giới số. Nó thường được nhắc đến với cụm từ là Công nghiệp 4.0, có khả năng thay đổi cách tạo ra sản phẩm, cách quản lý chuỗi cung ứng và cách xác định chuỗi giá trị. Đối với các doanh nghiệp toàn cầu, điều này mang đến cơ hội có được lợi thế cạnh tranh mới nhờ vào năng suất cao hơn, nhanh nhẹn, linh hoạt và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Tuy nhiên, tốc độ áp dụng là không đồng đều giữa các doanh nghiệp. Thiếu tầm nhìn rõ ràng, chiến lược và lộ trình có hệ thống là những thách thức lớn nhất cản trở việc áp dụng Công nghiệp 4.0. Nhiều tổ chức đang tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi như Công nghiệp 4.0 là gì? Công nghiệp 4.0 có thể mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp của tôi? Tôi nên bắt đầu từ đâu? Lỗ hổng doanh nghiệp hiện tại là gì và những cơ hội ngày mai là gì?

Để giúp các tổ chức bắt đầu chuyển đổi Công nghiệp 4.0, TÜV SÜD và Ủy ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB) đã hợp tác phát triển Chỉ số Sẵn sàng cho Công nghiệp Thông minh, cho phép các doanh nghiệp xác định khía cạnh nào phải giải quyết để khai thác toàn bộ tiềm năng của quá trình chuyển đổi. 

GIỚI THIỆU CHỈ SỐ SẴN SÀNG CHO CÔNG NGHIỆP THÔNG MINH

Chỉ số Sẵn sàng cho Công nghiệp Thông minh (SIRI) là công cụ đánh giá Công nghiệp 4.0 đầu tiên trên thế giới được phát triển để giúp các doanh nghiệp khởi động hành trình Công nghiệp 4.0. SIRI đánh giá tình trạng hiện tại của cơ sở sản xuất và xác định các khu vực có tác động cao để ưu tiên thông qua thực hiện Ma trận Đánh giá (Assessment Matrix, AM) và Ma trận Ưu tiên (Prioritisation Matrix, PM).

Ma trận Đánh giá (AM) giới thiệu khái niệm Công nghiệp 4.0 và khung SIRI cung cấp các phân tích thực tiễn trên ba khối cơ bản của công nghiệp 4.0 - Quy trình, Công nghệ và Tổ chức. Tám trụ cột làm nền tảng cho mỗi khối này và bao hàm các khía cạnh như vận hành, chuỗi cung ứng, tự động hóa, sự sẵn sàng của trí tuệ và nhân sự tài năng. Những trụ cột này sau đó đối chiếu 16 tham số đánh giá mà các doanh nghiệp có thể sử dụng để xác định hiện trạng, sự sẵn sàng hiện tại của cơ sở vật chất của họ trong bối cảnh công nghiệp 4.0.

Ma trận Ưu tiên PM giới thiệu khái niệm khung TIER (Today’s State, Impact to Bottom Line, Essential Business Objectives and References to the Broader Community) giúp các doanh nghiệp tập trung vào các phạm vi mà cải tiến có thể mang lại giá trị lớn nhất.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHỈ SỐ SẴN SÀNG CHO CÔNG NGHIỆP THÔNG MINH

Bước đầu tiên đối với một doanh nghiệp khi có nguyện vọng thực hiện công nghiệp 4.0 là  nhận biết các khía cạnh mà mình phải giải quyết để khai thác toàn bộ tiềm năng của việc chuyển đổi. Quy trình đánh giá chỉ số trên giúp doanh nghiệp hiểu biết về các tham số quan trọng cũng như tình trạng của cơ sở vật chất đi ngược lại các yếu tố đó. Điều này cho phép các doanh nghiệp sản xuất dịch chuyển thông qua việc thực hiện tiếp cận có mục tiêu và khôn ngoan, từ đó tạo ra giá trị hữu hình cho doanh nghiệp. 

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA CHỈ SỐ SẴN SÀNG CHO CÔNG NGHIỆP THÔNG MINH (SIRI)

Cung cấp hiểu biết chung về công nghiệp 4.0 - chia nhỏ các khái niệm thành các khối chính dễ tiếp thu và cung cấp một mô tả rõ ràng về các lợi ích hữu hình.
Bắt đầu sự chuyển đổi có tác động cao - hiểu về hiện trạng của các quy trình, hệ thống và cấu trúc của doanh nghiệp.
Phát huy toàn bộ tiềm năng của công nghiệp 4.0 - dịch chuyển một cách có mục tiêu và khôn ngoan để chuyển đổi các khái niệm thành giá trị thực của doanh nghiệp.

Theo Vietnet24h.vn